Imatge d’estiu, noi baixant en bici, visualització dels remontadors i edificis al fons.